Kurs obsługi wózka widłowego (kurs w Brzegu)

1050 

Kurs obsługi wózka widłowego ze zmiennym wysięgiem (specjalizowany).