Kurs obsługi wózka widłowego (kurs w Opolu)

1050 

Kurs obsługi wózka widłowego ze zmiennym wysięgiem (specjalizowany).