Kwalifikacja Wstępna Przyśpieszona C lub D (kurs w Brzegu)

2500 2800 

Kwalifikacja Wstępna Przyśpieszona C Lub D w zakresie przewozu rzeczy – zakończony egzaminem państwowym. Pierwszy egzamin w cenie.

Wyczyść