Co to są i jak wyglądają kursy ADR?

Kursy z zakresu przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Czym są? Do kogo są kierowane? Jak wygląda obowiązek szkolenia? Jak są realizowane kursy ADR? To tylko kilka pytań, które zadajecie w rozmowach telefonicznych, przed podjęciem szkolenia. Poniżej kilka zdań odpowiadające na nie.

Czym są i jakie mają znaczenie?

Kursy z zakresu drogowego przewozu towarów niebezpiecznych mają zasadniczo na celu wprowadzenie z tematykę zagrożeń, jakie za sobą niesie ich przewóz, ale nie tylko. Towary niebezpieczne stwarzają zagrożenia, dla:  

  • życia i zdrowia człowieka,
  • środowiska naturalnego,
  • bezpieczeństwa indywidualnego jak i zbiorowego.

W trakcie szkoleń poznajecie klasyfikację i wynikających z nich zagrożeń. Inaczej należy przygotować przewóz materiałów żrących, a innych warunków wymagają materiały palne ciekłe czy stałe lub samozapalne. 

Do kogo są kierowane i jak są realizowane kursy ADR?

Zasadniczo szkolenia, kursu z zakresu drogowego przewozu towarów niebezpiecznych kierowane są do osób związanych z ich przewozem. Należy zwrócić tu uwagę na szczególne położenie różnych stanowisk mających wpływ na obsługę logistyczną, tych dóbr. Główną grupą odbiorców szkoleń z zakresu drogowego przewozu towarów niebezpiecznych, ale nie jedyną są kierowcy. Dla nich Umowa ADR (Dz. U. 2021 poz.  874 i poz. 1307) czy Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych (tj.: Dz. U. 2021 poz. 756) przewidziała następujące kursy.

Kursy początkowe (dla kierowców rozpoczynających pracę z materiałami niebezpiecznymi) i kursy doskonalące (dla kierowców ubiegających się o przedłużenie uprawnień). Obejmują one kurs podstawowy oraz kursy specjalistyczne w zakresie przewozu w cysternach, materiałów i przedmiotów wybuchowych oraz materiałów promieniotwórczych. Te szkolenia oparte są na programie zawartym w Rozporządzeniu w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2012 poz. 191 z późn. zm.). Pozostałe osoby związane z logistyczną obsługą towarów niebezpiecznych, nazywani uczestnikami przewozu towarów niebezpiecznych, zobowiązane są do odbycia szkoleń, na poziomach swoich obowiązków zawodowych, np.: pakujący, napełniający, załadowca, nadawca, rozładowca, odbiorca czy przewoźnik. 

Zwracam, w tym miejscu uwagę na obowiązek takich szkoleń. Zawarty jest on
w działach 1.3 i 8.2 Umowy ADR jak również w art. 14 Ustawy, a ich brak skutkuje możliwością otrzymania kary zawartej  załączniku 1 do Ustawy w punkcie 6.4.

Czy potrzebny mi kurs ADR?

Jak wynika z zapisów umieszczonych wyżej, kursy są nie tylko potrzebne ale
i obowiązkowe. Pamiętać należy, że szkolenia należy wybrać z uwzględnieniem potrzeb grup zawodowych czy specyfiki przewożonych towarów. Kierowca przewożący towary niebezpieczne w opakowaniach certyfikowanych nie potrzebuje szkolenia dla tzw. „cysterniarza”, natomiast jeszcze inne szkolenia odbyć muszą kierowcy przewożący materiały klasy 1 czy 7. Kierowcy wymienieni odbywają szkolenia z działu 8.2.2. Natomiast kierowcy realizujący przewóz zgodnie z działem 1.1.3.6 (tzw. 1000 pkt) czy działami 3.4 i 3.5 zobowiązani są do odbycia szkoleń w firmach przewozowych
w oparciu o ich doradców.

Ile kosztują kursy ADR?

Na to pytanie odpowiada cennik, każdego ośrodka szkolenia inaczej. Pamiętać należy jednak o tym, czy, koszt poniesiony na podwyższenie wiedzy, kompetencji zawodowych, mających bezpośredni wpływ na poziom bezpiecznego przewozu towarów niebezpiecznych, to tylko cena czy może coś więcej.

Podsumowanie

Jak widzicie, szkolenia ADR, kursy ADR to nie tylko kierowcy ale i inni uczestnicy przewozu towarów niebezpiecznych. Są one obowiązkowe dla wszystkich osób związanych z obsługą logistyczną przewozu towarów niebezpiecznych. W następnym wpisie przedstawię szkolenia dla uczestników przewozu towarów niebezpiecznych w ujęciu przepisów RID.