fbpx
Przejdź do treści

Materiały niebezpieczne ADR

Kurs dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

ADR to międzynarodowa konwencja

dotycząca przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym, wg. klasyfikacji:

klasa 1 materiały i przedmioty wybuchowe (np.: zimne ognie, ognie bengalskie, ognie sztuczne)

klasa 2 gazy (np.: powietrze sprężone, tlen medyczny, chlor)

klasa 3 materiały zapalne ciekłe (np.: benzyna, farba)

klasa 4.1 materiały zapalne stałe, materiały samoreaktywne, materiały polimeryzujące oraz materiały wybuchowe odczulone (np.: celuloid)

klasa 4.2 materiały podatne na samozapalenie (np.: materiał metaloorganiczyny)

klasa 4.3 materiały wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne (np.: stopy potasu i sodu)

klasa 5.1 materiały utleniające (np.: nawóz na bazie azotanu amonu)

klasa 5.2 nadtlenki organiczne 

klasa 6.1 materiały trujące (np.: chloropikryna, pestycyd)

klasa 6.2 materiały zakaźne (np.: odpady medyczne lub kliniczne)

klasa 7 materiały promieniotwórcze

klasa 8 materiały żrące (np.: kawasy, zasady)

klasa 9 różne materiały i przedmioty niebezpieczne (np.: akumulatory litowe)

Dla kogo kursy ADR?

Kursy ADR (szkolenia) dotyczą uczestników przewozu towarów niebezpiecznych.
Obejmują przewoźnika (w tym kierowców), nadawcę i odbiorcę.

Rodzaje szkoleń:

kierowcy

kursy początkowe (dla kierowców rozpoczynających pracę z materiałami niebezpiecznymi)
i kursy doskonalące (dla kierowców ubiegających się o przedłużenie uprawnień) i obejmują:

  • kurs podstawowy
  • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych w cysternach
  • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów klasy 1
  • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów klasy 7

 

osoby inne niż kierowcy

pracownicy związani  z załadunkiem, przeładunkiem, rozładunkiem czy magazynowaniem
jednym z takich szkoleń jest szkolenie z zakresu obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niebezpiecznych wg. ADR i pozwalana na uzyskanie zaświadczenia wydanego przez TDT
pozostałe kursy / szkolenia dedykowane są do:
– osób odpowiadających za opakowanie i nadanie przesyłki ADR i obejmuje właściwe ich oznakowanie i zabezpieczenie
– osób związanych za organizację (logistykę / spedycję)  przewozu materiałów niebezpiecznych
– innych osób, które uczestniczą przy przewozie materiałów niebezpiecznych

dodatkowo dotyczy osób, które przewożą materiały niebezpieczne na włączeniach z działów, takich jak:

1.1.3.6 (kategorie transportowe)

3.4 (ilości ograniczone)

3.5 (ilości wyłączone)

kandydaci na doradców
– przed przystąpieniem do egzaminu uzyskania “Świadectwa Doradcy ADR”

Dlaczego warto zrobić kurs ADR?

Kierowca, który ma zrobiony kurs ADR jest pożądanym pracownikiem, nie tylko na polskim rynku pracy. To szansa na wyższe zarobki.Kierowcy mający zrobiony kurs ADR są poszukiwani także w zagranicznych firmach – np.  w Wielkiej Brytanii. Warto więc zrobić taki kurs ADR w Polsce, którego cena jest niższa,a następnie rozejrzeć się za pracą dla zagranicznych firm transportowych.

Jak wygląda u nas kurs ADR?

  • Kursy przeprowadzamy raz w miesiącu.
  • Zazwyczaj kursy trwają od Środy do Niedzieli
  • Egzamin państwowy przeprowadzany jest w piątek i niedzielę
  • Szczegółowe godziny zajęć ustalamy wspólnie z kursantami – żeby każdemu pasowało
  • Zazwyczaj przeprowadzamy kurs Podstawowy + Cysterny
  • Na życzenie klienta przeprowadzamy dodatkowo kursy na przewóz mat. niebezpiecznych klasy 1 (materiały i przedmioty wybuchowe) oraz klasy 7 (materiały promieniotwórcze)

Kursy ADR

Zobacz co o kursach ADR mówią nasi absolwenci:

Verified by MonsterInsights