REKONWERSJA dla Żołnierzy

 
 

Jeżeli jesteś żołnierzem zawodowym a Twoja służba dobiega końca to dobrze, że tu trafiłeś.

Jeżeli chcesz dalej działać aktywnie na rynku pracy przysługuje Ci spora kwota do wykorzystania na przekwalifikowanie zawodowe czyli na różnego rodzaju kursy, za które płaci MON. Szczegóły poniżej

Podstawa Prawna

Podstawa prawna pomocy rekonwersyjnej:
art. 120 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych.

Zakres pomocy Rekonwersyjnej

W ramach pomocy mogą zostać pokryte następujące wydatki:

 • przekwalifikowanie zawodowe (różnego rodzaju kursy)
 • do 20 przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia, w którym następuje przekwalifikowanie zawodowe (jeżeli odległość przekracza 50 km w jedną stronę),
 • do 30 noclegów zakwaterowania w okresie przekwalifikowania zawodowego

Co do oznacza u nas?

W ramach rekonwersji można przystąpić u nas do każdego oferowanego przez nas kursu, między innymi:

 • Kursy prawa jazdy – wszystkie kategorie;
 • Kursy kwalifikacji wstępnej;
 • Szkolenia okresowe (kod 95);
 • Kursy na przewóz materiałów niebezpiecznych ADR;
 • Napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych wg. ADR / RID;
 • Napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych dla materiałów nie będącymi niebezpiecznymi;
 • Przewóz zwierząt;
 • Certyfikat kompetencji zawodowych;
 • Kursy UTB – HDS i Wózki widłowe;
 • Napełnianie zbiorników LPG, LNG, CNG zamontowanych w instalacjach zasilania pojazdów.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej każdemu żołnierzowi w zależności od ilości przepracowanych lat w wojsku polskim przysługują następujące środki pozwalające wykonać rekonwersje:

 • po 4 latach służby wojskowej – 100% limitu, tj. 3.082,50 zł,
 • po 9 latach służby wojskowej – 200% limitu, tj. 6.165,00 zł,
 • po 15 latach służby wojskowej – 300% limitu, tj. 9.247,50 zł.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek wypełnia się i adresuje do Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego.
Robi się to poprzez Dyrektora Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej lub Kierownika Ośrodka Aktywizacji Zawodowej.
Można to również zgłaszać przez Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego  lub do Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

Do uzupełnionego wniosku żołnierz załącza zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do ich prowadzenia.

Wydawanie decyzji

Decyzje w sprawie Rekonwersji wydaje Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego właściwego dla miejsca zamieszkania uprawnionego.

Dopiero po otrzymaniu pozytywnej decyzji możemy rozpocząć kurs. Rozpoczęcie kursów wcześniej może skutkować niewypłaceniem środków z rekonwersji.

Co po kursie?

Po kursie, zgodnie z decyzją Dyrektora Wojskiego Biura Emerytalnego, następuje zwrot kosztów. Tutaj jednak są dwie drogi:

 • Poprzez przekazanie należności na rachunek bankowy ośrodka szkolenia, który zrealizował dane kursy przekwalifikowania zawodowego
 • Wypłatę należności na rachunek bankowy zainteresowanego

W obydwu przypadkach należy dostarczyć odpowiednie dokumenty potwierdzające ukończenie kursów z wynikiem pozytywnym oraz Fakturę lub rachunek za kursy.

Dlaczego wybrać nas?

Stawiając na OCSK STRAŻAK stawiasz na pewność.
Setki zadowolonych klientów potwierdzą, że u nas zostaniesz profesjonalnie przygotowany, niezależnie od tego jaki kurs wybierzesz.
Ponadto pomożemy Ci w wypełnieniu wszelkich formalności potrzebnych do uzyskania Rekonwersji

Masz pytania? – Napisz lub zadzwoń do nas