fbpx
Przejdź do treści

 

REKONWERSJA dla Żołnierzy

 
 

Jeżeli jesteś żołnierzem zawodowym a Twoja służba dobiega końca to dobrze, że tu trafiłeś.

Jeżeli chcesz dalej działać aktywnie na rynku pracy przysługuje Ci spora kwota do wykorzystania na przekwalifikowanie zawodowe czyli na różnego rodzaju kursy, za które płaci MON.

Podstawa Prawna

Podstawa prawna pomocy rekonwersyjnej:

Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. 2022 poz. 655 art. 236 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2023 poz. 608).

Zakres pomocy Rekonwersyjnej

W ramach pomocy mogą zostać pokryte następujące wydatki:

 • przekwalifikowanie zawodowe (różnego rodzaju kursy)
 • do 20 przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia, w którym następuje przekwalifikowanie zawodowe (jeżeli odległość przekracza 50 km w jedną stronę),
 • do 30 noclegów zakwaterowania w okresie przekwalifikowania zawodowego

Co do oznacza u nas?

W ramach rekonwersji można przystąpić u nas do każdego oferowanego przez nas kursu, między innymi:

 • Kursy prawa jazdy – wszystkie kategorie;
 • Kursy kwalifikacji wstępnej i uzupełniającej;
 • Szkolenia okresowe (kod 95);
 • Kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych;
 • Kursy kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne;
 • Napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych wg. ADR / RID;
 • Napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych dla materiałów nie zaliczanych jako niebezpieczne;
 • Przewóz zwierząt;
 • Certyfikat kompetencji zawodowych;
 • Kursy UTB – Wózki Jezdniowe, Żurawie Samojezdne, Żurawie Przewoźne i Przenośne (HDS), Podesty (podnośniki koszowe i/lub nożycowe);
 • Napełnianie zbiorników LPG, LNG, CNG, H2 zamontowanych w instalacjach zasilania pojazdów.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej każdemu żołnierzowi w zależności od ilości lat służby w Wojsku Polskim przysługują następujące środki pozwalające wykonać rekonwersje:

 • po 4 latach służby wojskowej – 100% limitu (3.600,00 PLN),
 • po 9 latach służby wojskowej – 200% limitu (7.200,00 PLN),
 • po 15 latach służby wojskowej – 300% limitu (10.800,00 PLN).

Z pomocy, na pisemny wniosek, mogą korzystać bezterminowo, również małżonek oraz dzieci, które pozostawały na utrzymaniu żołnierza zawodowego (Dz. U. 2022 poz. 655 art. 236 ust. 11 i 15 z późn. zm.)

Jak złożyć wniosek?

Wniosek wypełnia się i adresuje do Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego.
Robi się to poprzez Dyrektora Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej lub Kierownika Ośrodka Aktywizacji Zawodowej.
Można to również zgłaszać przez, właściwe dla żołnierza, Wojskowe Centrum Rekrutacji.

Do uzupełnionego wniosku żołnierz załącza:

 • zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do ich prowadzenia,
 • świadectwo służby,
 • wyciąg z rozkazu personalnego o zwolnienie ze służby.

Wydawanie decyzji

Decyzje w sprawie Rekonwersji wydaje Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego właściwego dla miejsca zamieszkania uprawnionego.

Dopiero po otrzymaniu pozytywnej decyzji możemy rozpocząć kurs. Rozpoczęcie kursów wcześniej może skutkować niewypłaceniem środków z rekonwersji.

 

Co po kursie?

Po kursie, zgodnie z decyzją Dyrektora Wojskiego Biura Emerytalnego, następuje zwrot kosztów. Tutaj jednak są dwie drogi:

 • poprzez przekazanie należności na rachunek bankowy ośrodka szkolenia, który zrealizował dane kursy przekwalifikowania zawodowego,
 • wypłatę należności na rachunek bankowy zainteresowanego.

W obydwu przypadkach należy dostarczyć odpowiednie dokumenty potwierdzające ukończenie kursów z wynikiem pozytywnym oraz Fakturę lub rachunek za kursy.

Dlaczego wybrać nas?

Stawiając na OCSK STRAŻAK – stawiasz na pewność.
Setki zadowolonych klientów potwierdzą, że u nas zostaniesz profesjonalnie przygotowany, niezależnie od tego jaki kurs wybierzesz.
Ponadto, pomożemy Ci w wypełnieniu dokumentów potrzebnych do uzyskania pomocy rewersyjnej.

Masz pytania? – Napisz lub zadzwoń do nas

Verified by MonsterInsights