REKONWERSJA dla Żołnierzy

 
 

Jeżeli jesteś żołnierzem zawodowym a Twoja służba dobiega końca to dobrze, że tu trafiłeś.

Jeżeli chcesz dalej działać aktywnie na rynku pracy przysługuje Ci spora kwota do wykorzystania na przekwalifikowanie zawodowe czyli na różnego rodzaju kursy, za które płaci MON. Szczegóły poniżej

Podstawa Prawna

Podstawa prawna pomocy rekonwersyjnej:

Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. 2022 poz. 655 art. 236)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2022 poz. 694)

Zakres pomocy Rekonwersyjnej

W ramach pomocy mogą zostać pokryte następujące wydatki:

 • przekwalifikowanie zawodowe (różnego rodzaju kursy)
 • do 20 przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia, w którym następuje przekwalifikowanie zawodowe (jeżeli odległość przekracza 50 km w jedną stronę),
 • do 30 noclegów zakwaterowania w okresie przekwalifikowania zawodowego

Co do oznacza u nas?

W ramach rekonwersji można przystąpić u nas do każdego oferowanego przez nas kursu, między innymi:

 • Kursy prawa jazdy – wszystkie kategorie;
 • Kursy kwalifikacji wstępnej;
 • Szkolenia okresowe (kod 95);
 • Kursy na przewóz materiałów niebezpiecznych ADR;
 • Napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych wg. ADR / RID;
 • Napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych dla materiałów nie będącymi niebezpiecznymi;
 • Przewóz zwierząt;
 • Certyfikat kompetencji zawodowych;
 • Kursy UTB – HDS i Wózki Jezdniowe, Żurawie Samojezdne, Podesty;
 • Napełnianie zbiorników LPG, LNG, CNG zamontowanych w instalacjach zasilania pojazdów.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej każdemu żołnierzowi w zależności od ilości lat służby w Wojsku Polskim przysługują następujące środki pozwalające wykonać rekonwersje:

 • po 4 latach służby wojskowej – 100% limitu, tj. 2.736 PLN,
 • po 9 latach służby wojskowej – 200% limitu, tj. 5.472 PLN,
 • po 15 latach służby wojskowej – 300% limitu, tj. 8.208 PLN.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek wypełnia się i adresuje do Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego.
Robi się to poprzez Dyrektora Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej lub Kierownika Ośrodka Aktywizacji Zawodowej.
Można to również zgłaszać przez Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego  lub do Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

Do uzupełnionego wniosku żołnierz załącza zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do ich prowadzenia.

Wydawanie decyzji

Decyzje w sprawie Rekonwersji wydaje Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego właściwego dla miejsca zamieszkania uprawnionego.

Dopiero po otrzymaniu pozytywnej decyzji możemy rozpocząć kurs. Rozpoczęcie kursów wcześniej może skutkować niewypłaceniem środków z rekonwersji.

Co po kursie?

Po kursie, zgodnie z decyzją Dyrektora Wojskiego Biura Emerytalnego, następuje zwrot kosztów. Tutaj jednak są dwie drogi:

 • Poprzez przekazanie należności na rachunek bankowy ośrodka szkolenia, który zrealizował dane kursy przekwalifikowania zawodowego
 • Wypłatę należności na rachunek bankowy zainteresowanego

W obydwu przypadkach należy dostarczyć odpowiednie dokumenty potwierdzające ukończenie kursów z wynikiem pozytywnym oraz Fakturę lub rachunek za kursy.

Dlaczego wybrać nas?

Stawiając na OCSK STRAŻAK stawiasz na pewność.
Setki zadowolonych klientów potwierdzą, że u nas zostaniesz profesjonalnie przygotowany, niezależnie od tego jaki kurs wybierzesz.
Ponadto, pomożemy Ci w wypełnieniu wszelkich formalności potrzebnych do uzyskania Rekonwersji.

Masz pytania? – Napisz lub zadzwoń do nas