fbpx
Przejdź do treści

Kursy ADR

Podstawy prawne

Kursy ADR – podstawa prawna

Szkolenia ADR wynikają z poniższych aktów prawnych:

 1. Oświadczenie Rządowe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U. 2023 poz. 891)
 2. Oświadczenie Rządowe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. (Dz. U. 2023 poz. 789)
 3. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2011 Nr 227 poz. 1367 z późn. zm, tj.: Dz. U. 2022 poz. 2147)
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2012 poz. 629 z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. 2012 poz. 191 z późn. zm.)
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2015 poz. 718 z późn. zm., )

Do kogo są skierowane kursy i szkolenia ADR?

Kursy ADR (szkolenia) dotyczą uczestników przewozu towarów niebezpiecznych.
Obejmują przewoźnika (w tym kierowców), nadawcę i odbiorcę.

Rodzaje szkoleń:

kierowcy

kursy początkowe (dla kierowców rozpoczynających pracę z materiałami niebezpiecznymi)
i kursy doskonalące (dla kierowców ubiegających się o przedłużenie uprawnień) i obejmują:

 • kurs podstawowy
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych w cysternach
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów klasy 1
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów klasy 7

 

Zaświadczenie ADR ma prawo uzyskać kierowca, który:

 • ukończył 21 lat (nie dotyczy kierowców Sił Zbrojnych)
 • spełnia wymagania zawarte w zapisach Ustawy Prawo o ruchu drogowym
 • ukończył kurs początkowy lub doskonalący dla kierowców ADR
 • zdał pozytywnie egzamin kończący kurs początkowy lub doskonalący

Egzamin przeprowadza się w formie testu pisemnego, składającego się z pytań jednokrotnego wyboru z trzema możliwymi odpowiedziami. 
Test, składa się z:
1) 30 pytań – w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia podstawowego w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas, czas 60 minut;
2) 18 pytań – w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach, czas 40 minut;
3) 15 pytań – w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1, czas 30 minut;
4) 15 pytań – w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7, czas 30 minut.

osoby inne niż kierowcy

pracownicy związani  z załadunkiem, przeładunkiem, rozładunkiem czy magazynowaniem
jednym z takich szkoleń jest szkolenie z zakresu obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niebezpiecznych wg. ADR i pozwalana na uzyskanie zaświadczenia wydanego przez TDT
pozostałe kursy / szkolenia dedykowane są do:
– osób odpowiadających za opakowanie i nadanie przesyłki ADR i obejmuje właściwe ich oznakowanie i zabezpieczenie
– osób związanych za organizację (logistykę / spedycję)  przewozu materiałów niebezpiecznych
– innych osób, które uczestniczą przy przewozie materiałów niebezpiecznych

dodatkowo dotyczy osób, które przewożą materiały niebezpieczne na włączeniach z działów, takich jak:

1.1.3.6 (kategorie transportowe)

3.4 (ilości ograniczone)

3.5 (ilości wyłączone)

kandydaci na doradców
– przed przystąpieniem do egzaminu uzyskania “Świadectwa Doradcy ADR”
– przed przystąpieniem do egzaminu uzyskania “Świadectwa Doradcy RID”

Kursy ADR

Zobacz co o kursach ADR mówią nasi absolwenci:

Kursy prawa jazdy w Opolu

Szkolimy kierowców i przygotowujemy ich do egzaminów na prawo jazdy kategorii A, A1, A2, Am, B, B1, C, C1, D, E oraz T.

Zalety naszej szkoły:

 • Jedne z najniższych cen na Opolszczyźnie
 • Badania lekarskie i psychologiczne na miejscu
 • Testy i inne materiały szkoleniowe w cenie kursu
 • Możliwość płatności ratalnej

Dane kontaktowe

Adres biura: Opole, ul. Oleska 115
Adres placu: Opole, ul. Kępska 8B ( Tył DOM EXPO )
Telefon: 503-114-681 ; 533-380-853 
lub 77 455-84-42 ; 77 445-80-31
Email: biuro@ocsk.pl  


Adres oddziału: Kędzierzyn-Koźle ul. Piastowska 11/6
Telefon oddziału: 507-981-726 ;777-070-957


Adres oddziału: Brzeg ul. Piastowska 17-19/3
Telefon oddziału: 507-981-719 ; 777-070-944

Verified by MonsterInsights