fbpx
Przejdź do treści

Kursy Instruktora Nauki Jazdy

Kurs instruktora realizujemy po zebraniu grupy


Koszt kursu 4200 zł

Zapisy telefoniczne: 774458031 lub 503114681

Zapisy poprzez e-mail: biuro@ocsk.pl


Rodzaje kursów dla Instruktorów:

 • Kurs podstawowy – przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu na instruktora nauki jazdy. 
 • Kurs uzupełniający – w przypadku rozszerzania zakresu posiadanych już uprawnień instruktora. 
 • Warsztaty doskonalące dla Instruktorów Nauki Jazdy

Wymagania

 • Kursant musi posiadać prawo jazdy powyżej 2 lat (dotyczy kat. A oraz B),
 • Kursant musi posiadać prawo jazdy kategorii B+E, C1, C1+E,C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B (szkolenie dodatkowe, rozszerzające uprawnienia),
 • Kursant musi posiadać orzeczenie psychologiczne stwierdzające braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu instruktora,
 • Kursant musi posiadać orzeczenie lekarskie stwierdzające braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu instruktora,
 • Kursant nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za: przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, przeciwko wiarygodności dokumentów, prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka, przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Wymiar czasowy i organizacja szkolenia:

Szkolenie podstawowe podzielone jest:

 • 130 godzin zajęć teoretycznych
 • 85 godzin zajęć praktycznych w zakresie kat. B lub 65 godzin zajęć praktycznych w zakresie kat. A

Szkolenie uzupełniające  podzielone jest:

 • 7 godzin techniki i taktyki jazdy w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy CARGO
 • praktyka instruktorska (liczba godzin odpowiednia do zakresu kategorii szkolenia kandydata na instruktora)

Szkolenie podstawowe podzielone jest na:

Wymiar godzinowy i organizacja szkolenia

 1. przeprowadzenie, pod nadzorem instruktorów prowadzących warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców lub motorniczych przeprowadzanej w ruchu drogowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców – 1 godzina
 2. ocena sposobu przeprowadzania szkolenia kandydatów na kierowców

przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz wspólne omówienie błędów popełnionych przez instruktorów – 2 godziny

W czasie zajęć poruszymy takie tematy,

które pozwalają na zdobycie uprawnienia na instruktora nauki jazdy:

– Błędy w prowadzeniu dokumentacji przez właścicieli i instruktorów OSK

– Rola instruktora w kierowaniu procesem nauczania teoretycznego i praktycznego kandydata na kierowcę w aspekcie ustawy o kierujących pojazdami

– Tajniki zachowania bezpiecznej odległości

– Kultura jazdy jako dopełnienie obowiązujących przepisów ruchu drogowego

– Egzamin praktyczny – problemy z właściwą interpretacją i wykonywaniem wybranych zadań egzaminacyjnych

– Błędy najczęściej popełniane przez Instruktorów podczas szkolenia

– Analiza błędów popełnianych podczas egzaminu państwowego – pożary aut


 

Udostępnij na:

NASZE SZKOLENIA

Kursy prawa jazdy w Opolu

Szkolimy kierowców i przygotowujemy ich do egzaminów na prawo jazdy kategorii A, A1, A2, Am, B, B1, C, C1, D, E oraz T.

Zalety naszej szkoły:

 • Jedne z najniższych cen na Opolszczyźnie
 • Badania lekarskie i psychologiczne na miejscu
 • Testy i inne materiały szkoleniowe w cenie kursu
 • Możliwość płatności ratalnej

Dane kontaktowe

Adres biura: Opole, ul. Oleska 115
Adres placu: Opole, ul. Kępska 8B ( Tył DOM EXPO )
Telefon: 503-114-681 ; 533-380-853 
lub 77 455-84-42 ; 77 445-80-31
Email: biuro@ocsk.pl  


Adres oddziału: Kędzierzyn-Koźle ul. Piastowska 11/6
Telefon oddziału: 507-981-726 ;777-070-957


Adres oddziału: Brzeg ul. Piastowska 17-19/3
Telefon oddziału: 507-981-719 ; 777-070-944

Verified by MonsterInsights