fbpx
Przejdź do treści

Regulamin płatności on-line


Regulamin płatności on-line

.

 Dane przedsiębiorcy:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Strażak Marek Twaróg

Główna siedziba: Opole Os. Chabrów 60/11 45-222 Opole

NIP 7541676468 REGON 532432704


Płatność on-line sprzedawca realizuje za pośrednictwem portalu:

Przelewy24 którego właścicielem jest PayPro SA 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 779 236 98 87, REGON 301345068


Przed przystąpieniem do procesu zakupu on-line, kupujący ma obowiązek zapoznać się z regulaminem ośrodka oraz regulaminem sprzedaży on-lin a zakup usługi przez Internet jest równoznaczny z akceptacją  treści tych regulaminów.


Wstęp i wyjaśnienia:

Kiedy zawieramy umowę na odległość?

umowa ma charakter transakcji dokonanej na odległość, jeżeli jest zawarta:

>>bez obecności obu stron,

>>przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności drukowanego lub elektronicznego formularza zamówienia, listu seryjnego, katalogu, telefonu, telefaksu, radia, telewizji oraz poczty elektronicznej1,

>>między konsumentem a przedsiębiorcą lub jego pracownikiem, który zorganizował swoją działalność tak, aby prowadzić sprzedaż na odległość.

Kiedy umowa nie jest umową na odległość?e

>>kiedy strony spotkały się osobiście w siedzibie lub filii Firmy oraz poza siedzibą sprzedawcy,

>>kiedy kupujący była w siedzibie sprzedającego a jedynie formalności i opłatę realizuje on-line


– Zamówienia mogą być składane przez osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych

Osoby niepełnoletnie uprasza się o poproszenie Opiekunów lub Rodziców w celu realizacji zakupu usługi

Klient w każdym momencie może uzyskać dostęp do Regulaminu za pośrednictwem linku przekierowującego, zamieszczonego w Formularzu Zamówienia i w mailu potwierdzającym zamówienie;

– Informacje o usługach podane na stronie OCSK, w szczególności opisy, oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży, w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego.

– Warunkiem złożenia Zamówienia i dokonania zakupu w Sklepie jest akceptacja Regulaminu, a także podanie danych: adresowych i kontaktowych, niezbędnych do

– Klient wyrażający wolę otrzymania faktury , zobowiązany jest do poinformowania o tym bezpośrednio po dokonaniu Zamówienia i dodatkowo do podania nazwy podmiotu i numeru NIP, w przeciwnym razie zostanie wystawiona faktura imienna na koniec kursu.

Płacąc Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedającego w celu realizacji opłaty i usługi zgodnie z Regulaminem RODO.

Płacąc klient zobowiązany jest do zachowania potwierdzenia płatności om-line

– Cena usługi zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT w wysokości określonej przepisami prawa, oraz obowiązuje w chwili składania Zamówienia.

Do umowy zawartej na odległość ważne są odniesienia dotyczą sprzedaży na odległość, w pozostałych przypadkach stosuje się wewnętrzny Regulamin Ośrodka.

– Kupujący na odległość ma prawo w ciągu 14 dni od daty zakupu, odstąpić od zakupu, za wyjątkiem sytuacji kiedy usługa została zrealizowana w całości.

Kupując dodatkowe zajęcia teoretyczne lub praktyczne można odstąpić od usługi najpóźniej do godziny 14.00 dnia poprzedzającego zajęcia ( w przypadku soboty, niedzieli i poniedziałku najpóźniej do piątku bezpośrednio poprzedzającego te dni. W przypadku braku odwołania zajęć i nie stawienia się na tych zajęciach usługę uważa się za wykonaną.

– Przy zakupie całego kursu, gdy nastąpi rezygnacja z usługi, potrącany jest zadatek w wysokości 400 zł za jeden kurs, a pozostała kwota zwracana jest na podane przez klienta konto w Polsce.

Klient ma prawo realizować kolejne wpłaty za pośrednictwem okna Portalu Przelwy24 niezależnie czy zakupił usługę na odległość czy tradycyjnie

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

– Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w przeciągu 21 dni od daty wpływu. Termin ten może ulec zmianie jeżeli nie zawinił usługodawca i sprawę skierował dalej do rozpatrzenia przez inny podmiot, o czym zostanie poinformowany klient.

– Reklamację można złożyć  listownie wysyłając na adres siedziby firmy w Opolu, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@ocsk.pl

– O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.

– W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym Ustawy o usługach płatniczych.

Kursy prawa jazdy w Opolu

Szkolimy kierowców i przygotowujemy ich do egzaminów na prawo jazdy kategorii A, A1, A2, Am, B, B1, C, C1, D, E oraz T.

Zalety naszej szkoły:

  • Jedne z najniższych cen na Opolszczyźnie
  • Badania lekarskie i psychologiczne na miejscu
  • Testy i inne materiały szkoleniowe w cenie kursu
  • Możliwość płatności ratalnej

Dane kontaktowe

 Adres biura: Opole, ul. Oleska 115

 Adres placu: Opole, ul. Kępska 8

Telefon: 503-114-681, 774-458-031 lub 77 455-84-42

Email: biuro@ocsk.pl

Adres oddziału: Kędzierzyn-Koźle ul. Piastowska 11/6

Telefon oddziału: 507-981-726

Verified by MonsterInsights