Szkolenia w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych koleją czyli Umowa RID

W poprzednim wpisie opisałem podstawowe uwarunkowania szkoleń z zakresu znajomości Umowy ADR. (Tutaj wklejam Wam LINK)

Jak zapewne pamiętacie nie jest to skomplikowane czy złożone zagadnienie, jednakże obowiązkowe w zależności od stanowiska, które dany pracownik zajmuje w łańcuchu logistycznym w przewozie towarów niebezpiecznych.

Dziś krótkie wprowadzenie do szkoleń z przewozu towarów niebezpiecznych koleją, na podstawie Umowy RID.

Kogo dotyczy umowa RID? Kto musi odbyć szkolenie z przewozu koleją?

Szkolenia w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych koleją, głównie dotyczą uczestników trzech grup zawodowych.

Umowa RID dzieli „kolejarzy” na poniższe grupy zawodowe:

  • GZ 1 – pracownicy wykonawczy bezpośrednio biorących udział w przewozach towarów niebezpiecznych (maszyniści, pracownicy drużyn manewrowych lub pracownicy o podobnej funkcji).
  • GZ 2 – pracownicy odpowiedzialni za kontrolę techniczną wagonów używanych do przewozu towarów niebezpiecznych (rewidenci wagonów lub pracownicy o podobnej funkcji).
  • GZ 3 – pracownicy służby ruchu i prowadzący rozrząd, pracownicy kierownictwa zarządcy infrastruktury (dyspozytorzy, dyżurni ruchu, nastawniczowie, zwrotniczowie lub pracownicy o podobnej funkcji).

 

Co obejmuje szkolenie z przewozu towarów niebezpiecznych koleją? (RID)

Niezależnie od zaszeregowania do konkretnej grupy zawodowej szkolenie podzielono na dwie formy: podstawową i specjalistyczną. 

Podstawowa obejmuje ogólne zasady klasyfikacji towarów, ich oznakowania (nalepkami, tablicami i innymi znakami). 

Natomiast szkolenie specjalistyczne obejmuje zagadnienia ściśle związane z daną grupa zawodową. Należy pamiętać, że pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ryzyka i zagrożeń stwarzanych przez towary niebezpieczne, odpowiednio do stopnia możliwości utraty zdrowia lub narażenia, spowodowanych przy przewozie towarów niebezpiecznych, z uwzględnieniem ich załadunku i rozładunku. 

To, jak sami zauważacie, skutkuje obowiązkiem przeszkolenia innych pracowników związanych z przewozem towarów niebezpiecznych, takich jak: pakujących, napełniających, załadowców, rozładowców, roztankowujących, czy magazynierów i pracowników centrów logistyczno – kolejowych.

Dlatego należy pamiętać, że różni pracownicy mają przydzielone konkretne role, w łańcuchu obrotu towarami niebezpiecznymi, dotyczące bezpieczeństwa. W związku z tym szkolenia powinny mieć określoną formę, odpowiednią do zakresu odpowiedzialności i obowiązków pracowników.

 

 

Jak wygląda sytuacja z dokumentacją ze szkolenia RID?

Nadmienię, że podobnie jak w Umowie ADR, dokumentacja z przeprowadzonego szkolenia jest przechowywana przez 5 lat i powinna być aktualizowana w związku z zmianami w przepisach modelowych. Dodatkowo bezwzględnie weryfikowana przy zmianie zatrudnienia, np. zmiana stanowiska.

W kolejnym wpisie przybliżę obowiązki głównych uczetników przewozu towarów niebezpiecznych.